کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض خیابانی جوانان مبارز سنندج

اعتراض خیابانی جوانان مبارز سنندج

 

برپایه گزارش دریافتی پنجشنبه شب 11 اسفند ماه جمعی از جوانا مبارز شهر سنندج در اعتراض به تداوم مسمومیت دانش آموزان دست به اعتراض زدند.

این گزارش می افزاید جوانان معترض با برپایی تجمع در “بلوار 28 دی”،سردادن شعارهای اعتراضی  و روشن کردن آتش، ضمن محکوم کردن مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در مدارس مختلف کشور، خواستار شناسایی عامیلن و آمران این جنایات و همچنین مجازات آنان شدند.