کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض خباز های مشهد به عدم افزایش حقوق

روز چهار شنبه 23شهریور ماه، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهداعلام کرد: کارگران نانوایی‌های سنتی مشهد نسبت به‌ عدم افزایش حقوق خود از ابتدای سال جاری تاکنون طبق مصوبات قانون کار معترض هستند.

به گفته این مقام دولتی، باوجود مصوبه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران، از سال جاری حقوق روزمزدی کارگران خباز مشهد هنوز همان ۱۵۰ هزار تومان در روز به ازای ۸ ساعت کار است که با احتساب ۴ روز تعطیلی در ماه، دستمزد این کارگران کمتر از ۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود. در همین خصوص کارگران نانوایی ها به کم بودن و عدم افزایش حقوق خود اعتراض کردند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-