کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض خانواده های خاوران به حراست بهشت زهرا

اعتراض خانواده های خاوران به حراست بهشت زهرا 3

روز چهارشنبه 16 اسفندماه،جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ که عزیزانشان در خاوران دفن شده اند،برای اعتراض به محدودیت ها و آزارهای نماینده حراست بهشت زهرا مقابل این سازمان تجمع کردند.

خانواده های خاوران در نامه ای که به  حراست تحویل دادند اعتراض خود را به محدودیت ها و آزارهای این سازمان از جمله:ممانعت از ورود خانواده ها به گلزار خاوران،ممانعت از بردن گل به داخل خاوران و گلباران مزار عزیزان خود،درخواست کارت ملی برای اجازه ورود به گلزار خاوران و ایجاد محدودیت زمانی برای حضور خانواده ها بر سر مزار اعلام کردند.آنها در این نامه خواهان رفع همه محدودیت های اعمال شده در گلزار خاوران شده اند.