کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

اعتراض جوانان مریوانی به قطع درختان زاگرس

به گزارش دریافتی روز یکشنبه 16 آذرماه جمعی از جوانان حامی محیط زیست در مریوان در اعتراض به قطع درختان زاگرس اقدام به برگزاری تجمع کردند.

گزارش مزبور می افزاید گروهی از جوانان حامی محیط ‌زیست در مریوان ضمن برپایی تجمع، در محل بلوط‌های قطع‌شده‌ زاگرس، بذر بلوط کاشتند و با “سردادن شعار یک انسان  مساوی است با یک درخت” اعتراضِ خود را به قطع درختان این منطقه توسط سازمانهای دولتی رژیم را به نمایش گذاشتند.