کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض جمعی از پرستاران شرکتی در مشهد

بنا به گزارش منتشره،جمعی از پرستاران شرکتی در بیمارستان های مشهد نسبت به عدم افزایش حقوق 50 درصدی خود دست به اعتراض زدند.

بر اساس این گزارش، افزایش حقوق ۵۰درصدی که شامل حال تمام کارکنان تبصره‌ای، پیمانی، طرحی و یا تمدید طرحی می‌شود، شامل حال پرستاران ۱۰۰ ساعته یا همان شرکتی نشده است. این پرستاران که به صورت قراردادهای موقت، به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی جذب می‌شوند، در شرایطی مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند که همانند سایر پرستاران کار می‌کنند و حتی مزایای کمتری دریافت می‌کنند. پرستاران همچنین خواستار توقف طرح استخدام پرستار برای هشتاد و نه روز شده بودند. وزارت بهداشت و درمان ایران پس از شیوع کرونا آگهی استخدام پرستار با قراردادهای ۸۹ روزه منتشر کرد.