کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض به قوانین ضدکارگری در اوکراین

نقض قوانین و حقوق بین المللی کار در اوکراین مورد اعتراض سندیکاها و تشکل های کارگری اروپا قرار گرفته است.

زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه هفته گذشته اصلاحات ضدقانون کار را امضا کرد. بر طبق این قانون تازه، به ویژه، کارکنان شرکت‌هایی که کمتر از ۲۵۰ کارمند دارند، از تشکیلات مؤثر در اتحادیه‌های کارگری محروم خواهند شد.

 اتحادیه های کارگری اروپایی و بین المللی از “اورسولا فون” در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و “چارلز میشل” رئیس شورای اتحادیه اروپا خواسته اند تا در این مورد مداخله کنند. اتحادیه های کارگری اروپا تاکید کرده اند آنها همچنین به حمایت از اتحادیه های کارگری اوکراین ادامه خواهند داد، زیرا کارگران اوکراینی اکنون باید در دو جبهه بجنگند، علیه ارتش روسیه و علیه سیاستمداران و الیگارشی های محلی. به دلیل حکومت نظامی، برگزاری تظاهرات و اعتصاب در حال حاضر برای کارگران در اوکراین امکان پذیر نیست. بزرگترین اتحادیه کارگری اوکراین اعلام کرده است علیه اصلاح بازار کار کارزار قانونی به راه خواهد انداخت.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران

-

تظاهرات اعتراضی مردم در ممفیس آمریکا

-

دومین حمله در شرق بیت‌المقدس

-

آغاز موج جدید اعتصابات در آلمان

-

سرکوب اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی

-

وقوع تیراندازی مرگبار در اورشلیم

-