کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض به قوانین دسترسی آزادانه به اسلحه در  نشویل آمریکا

روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه، شمار زیادی از دانش‌آموان و والدین آنها بعد از گذشت سه روز از حادثه تیراندازی در مدرسه شهر نشویل آمریکا، درمقابل ساختمان کنگره تنسی تجمع کردند تا به قوانین دسترسی آزاد به اسلحه اعتراض کنند.

در جریان این تجمع، حمله مسلحانه به یک دبستان در آمریکا که منجر به کشته شدن سه کودک و سه بزرگسال در جریان این حادثه شد،توسط صدها نفر از شهروندان نشویل محکوم شد.معترضان با برپایی این تجمع خواهان اصلاح این قانون از طرف مقامات دولتی در کشور شدند.گفته می شود که روز دوشنبه حدود ۲۰۰ دانش آموز ۴ تا ۱۱ ساله هنگام تیراندازی در مدرسه‌ی محل حادثه مشغول تحصیل بوده اند.