کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

اعتراض به قطع درختان جنگل در فرانسه

شماری از شهروندان فرانسوی روز دوشنبه 21 مهر ماه در دو نقطه مختلف این کشور برای اعتراض به پروژه‌هایی که به به تخریب جنگل می‌انجامد، راهپیمایی کردند.

طرفداران محیط زیست در شهر اپَن، واقع در کوهستان پیرنه فرانسه با موسیقی و طبل و دهل دست به تظاهرات زدند.  همچنین شماری ز ساکنان شهر لَنمزان در غرب این کشور نیز با برپای راهپیمایی به طرح احداث حوضچه‌های آب که با تخریب درختان جنگل همراه است، اعتراض کردند.