کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض بازنشستگان مالک اراضی شهرک زیتون تهران

روز چهارشنبه نهم شهریورماه، شماری از بازنشستگان مالک زمین‌های شهرک زیتون سرخه حصار واقع در شرق تهران، در اعتراض به بلاتکلیفی چندین ساله و عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات خود تجمع اعتراضی  برگزار کردند.

معترضان پیشتر نیز در اعتراض به تصرف اراضی خود در مقابل این وزارتخانه تجمع برپا کرده بودند. آنها نسبت به صدور رای تصرف اراضی خود از سوی قوه قضائیه رژیم و وزارت راه و شهرسازی با وجود اینکه زمین‌ها دارای سند شش دانگ و قطعه‌بندی هستند، اعتراض کرده بودند. شهرک زیتون سرخه حصار، ۳۵ سال پیش توسط وزارت جهاد و تحت عنوان تعاونی مسکن و بە تعداد چهار هزار و ٢١٨ قطعە، با سند مالکیت به کارکنان جهاد تهران تحویل دادە شد که بعدها تغییر کاربری این اراضی به فضای سبز توسط نهادهای ذیربط سبب اعتراض مالکان شد.