کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض بازنشستگان فرهنگی در تهران

صبح روز یکشنبه 30 اردییهشت ماه جمعی از بازنشستگان فرهنگی تهران در اعتراض به صادر نشدن احکام رتبه بندی دست به تجمع زدند.

به گزارش منشتر شده،هنوز احکام رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی صادر نشده است؛بازنشستگان انتظار داشتند در آذرماه سال 1402 احکام جدید صادر شود؛پیش از این نیز مقامات وزارت آموزش و پرورش وعده داده بودند تا پایان آذر احکام جدید صادر می‌شود.بازنشستگان فرهنگی که سال قبل بازنشست شده و هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند؛می‌گویند:قرار بود طرح رتبه‌بندی برای بازنشستگانی که 1400 بازنشست شده‌اند تاپایان آذرماه اجرایی شود منتها هنوز محاسبات آن انجام نشده و نظام رتبه‌بندی مشخص نیست.