کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض بازنشستگان شهرداری نیویورک

کارگران بازنشسته شهرداری ایالت نیویورک آمریکا در منطقه منهتن روز یکشنبه 13 فروردین ماه مقابل ساختمان شهرداری تظاهرات کرده و به اصلاحات صورت گرفته درباره خدمات درمانی بازنشستگان اعتراض کردند.

به گفته معترضان اخیرا شهردار نیویورک، توافقنامه‌ای را در مورد یک طرح بیمه جدید برای کارگران شهرداری امضا کرده که عملاً باعث افزایش سهم پرداخت از جیب بازنشستگان و واگذاری بیشتر بیمه خدمات درمانی آن‌ها به بخش خصوصی می‌شود.  این بدان معناست که کارگران شهری دیگر از خدمات درمانی دارای بودجه فدرال برخوردار نخواهند بود و در عوض مجبور به استفاده از برنامه‌های بهداشتی خصوصی شده خواهند شد. معترضان می‌گویند برمبنای اصلاحات جدید شهرداری، در واقع خدمات درمانی، محدودتر و گران‌تر می‌شود.