کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض بازنشستگان شرکت نیرپارس

روز یکشنبه ۸ بهمن ماه شماری از بازنشستگان شرکت نیرپارس در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل دفتر مرکزی شرکت مپنا اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در سال ۸۶ شرکت نیرپارس که شرکتی دولتی و تحت پوششِ سازمان گسترش بود،در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی به شرکت مپنا فروخته شد که طبق قانون باید ۵ درصد از سهام شرکت به کارگران شرکت تعلق می‌گرفت.در آن زمان حدود ۳۰۰ نفر از کارگران،این سهام را خریدند و مبلغ را نقد پرداخت کردند.در طول این ۱۶ سال شرکتِ مپنا به غیر از پرداختِ دو مرتبه سود به کارگرانِ سهام‌دار،اقدام دیگری نکرده است.