کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، روز پنجشنبه 6 آذرماه با برپایی تجمع مقابل سازمان صدا و سیمای رژیم به نحوه پوشش خبری مطالبات خود در رسانه ملی اعتراض کردند.

معترضان همچنین در جریان این تجمع با ارسال نامه ایی به ریاست صدا و سیمای رژیم اعلام کردند،  “بار دیگر ما بازنشستگان اعلام می‌داریم که نه قانون افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم، نه قانون افزایش‌حقوق‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی، نه افزایش حقوق‌ها مطابق با قانون برنامه ششم توسعه و نه افزایش حقوق مطابق با افزایش قانون بودجه سال ۹۹ انجام نگرفته است.  پس بهتر است دولت از این نمایش‌ها دست برداشته و سازمان صدا و سیما با دید بازتر به بازتاب و پوشش خبری بپردازد.”