کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های خود در روز یکشنبه که به «یکشنبه‌های اعتراضی» شهرت یافته است، در دست‌کم چهار شهر ایران تجمع و به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.

 بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده، این تجمع‌ها در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت برگزار شدند. در تجمع شوش هم بازنشستگان تامین اجتماعی هفت‌تپه شرکت کرده بودند. معترضان خواستار «ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ استقلال سازمان تامین اجتماعی» می باشند. لازم به ذکر است که  بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز  حمایت خود را از فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه، بازنشستگان و معلمان در استان خوزستان، اعلام کردند و خواستار لغو احکام فضایی علیه نامبرده شدند.