کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض اپراتورهای پست های فشار قوی

اعتراض اپراتورهای پست های فشار قوی

روز یکشنبه 6 اسفندماه،جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران رفتند و در اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال بعد،مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.

نمایندگان کارکنان پست های فشار قوی میگویند:از سطح حقوق و دستمزد خود راضی نیستند چون قانون در ارتباط با دستمزد آنها رعایت نشده است.بیش از سه سال است که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در سازمان امور استخدامی کشور معطل مانده و مقامات دولتی حاضر به تصویب و اجرای آن نیستند.به گفته‌ی فعالان کارگری با اجرای طرح طبقه‌بندی،حقوق ماهانه کارگران اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد اما گویا سازمان امور استخدامی اراده‌ای برای این کار ندارد.همچنین نمایندگان اپراتورها افزودند:طرح طبقه‌بندی حق مسلم اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق است،بایستی دستمزدها مطابق با سابقه،تخصص و مهارت کارگران افزایش یابد.