کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض اپراتورهای پست های فشار قوی در خوزستان

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق خوزستان نسبت به شرایط شغلی خود مقابل برق منطقه‌ای این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این اپراتورها مطالبات خود را به ترتیب:اصلاح شیفت کاری بر اساس ماده ۵۷ قانون کار، شیفت ۱۲ ساعته، تایید گروه استحقاقی کلیه اپراتورهایی براساس سابقه کار، اعطای ۹۰ساعت اضافه کاری به اضافه کارت زنی مانند کارکنان تایم اداری، پرداخت ۸ روز ماموریت برای هر اپراتور پست برق تا زمان اصلاح شیفت کاری، اصلاح دستورالعمل استفاده از منازل سازمانی مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، ادامه پرداخت حق بیمه کمک هزینه رفاهی کارگران مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، پیگیری رفع مشکلات بیمه سینا، پرداخت مناسبتی معوق مهرماه سال 1402 ضوابط اجرایی مزایای جانبی، پرداخت تسهیلات و امکان استفاده از امکانات رفاهی شرکت با اولویت بخش صنفی، پرداخت پاداش گذر از پیک به مانند سایر شرکتها  و عودت مبالغ کسر شده بابت ماده ۱۲۴ به کارگرانی از سال ۱۴۰۱ عنوان کردند.