کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض اپراتورهای برق منطقه‌ای به عدم صدور احکام حقوقی جدید

امروز پانزدهم مردادماه، اپراتورهای برق منطقه‌ای در چند استان کشور از جمله هرمزگان، خوزستان و آذربایجان، مقابل اداره برق منطقه‌ای استان خود در اعتراض به عدم صدور احکام حقوقی جدید تجمع اعتراضی برپا کردند.

این اپراتورها می‌گویند: پنج ماه از سال جدید گذشته اما هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است؛ و آنها همچنان در انتطار صدور احکام جدید هستند اما هیچ وعده مشخصی به آنها نمی‌دهند. گفتنی است، بعد از تصویب ۳۸ درصدی حقوق، دولت بندی را به بودجه اضافه کرد که حقوق کارگران نباید ۱.۲ بیشتر از کارمندان باشد؛ یکی از معضلات این قضیه است که وزارت نیرو اصرار زیادی بر اعمال این ۱.۲ دارد و این مساله موجب کاهش حقوق می‌شود، چراکه اعمال ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۱.۲،  حقوق را فقط ۴ تا ۵ درصد افزایش می‌دهد.