کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض اهالی شهرستان سیریک به احداث آب شیرین کن

اهالی چند روستا در شهرستان سیریک روز جمعه 31 فروردین ماه، نسبت به راه‌اندازی آب‌شیرین کن برای انتقال آب دریا به اصفهان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

اهالی روستای کناردان، بنداران و زیارت، بار دیگر نارضایتی خود را از محل جانمایی پروژه آب‌شیرین‌کن اصفهان با شعارهایی چون «آب اصفهان به قیمت جان سیریک» اعلام کردند. اهالی می‌گویند که با انتقال آب مسئله‌ای ندارند اما جانمایی این آب‌شیرین کن در نزدیکی روستاها، اشتغال آن‌ها یعنی صید و صیادی را به موجب حجم پساب آب شیرین‌کن تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین به افزایش شوری آب موجب تعطیلی حداقل 16 مراکز تکثیر و پرورش میگو در این منطقه می‌شود.