کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض انجمن قلم آمریکا به اجرای حکم زندان سپیده رشنو

انجمن قلم آمریکا روز جمعه 27 بهمن ماه طی صدور بیانیه ای،اجرای حکم زندان سپیده رشنو را به شدت محکوم کرد.

سپیده رشنو نویسنده،شاعر و معترض حجاب اجباری برای گذراندن حکم سه سال و ۱۱ ماه حبس به زندان فراخوانده شده است.مدیر انجمن قلم آمریکا ضمن ستودن “استقامت زنان ایرانی در دفاع از آزادی بیان و سایر حقوق بشر،علیرغم کمپین بی امان،شدید و ناعادلانه حکومت برای سرکوب و مجازات” نوشته است:نویسندگان و هنرمندانی مانند سپیده رشنو نه تنها با فریاد زدن بی‌عدالتی‌ها و نشان دادن تمایل عمومی برای تغییر،بلکه با الهام بخشیدن به همگان برای رویای آینده‌ای روشن‌تر مبتنی بر حقوق بشر و جایی که زنان می‌توانند آزادانه پوشش خود را انتخاب کنند،نقشی اساسی دارند.انجمن قلم آمریکا با اشاره به بازداشت دستکم ۵۷ نویسنده ایرانی در سال ۲۰۲۲ تصریح کرد:جمهوری اسلامی اکنون زندانبان بیشترین تعداد نویسندگان زن در جهان است.