کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد

اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه به‌دلیل حذف مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران توسط این شرکت اعتراض کردند.

معترضان در این خصوص می گویند، در ادامه حذف سازمان یافته و زنجیره‌ای مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران شرکت واحد، مدیریت شرکت واحد در آستانه روز جهانی کارگر، شارژ  کارت اعتباری کارگران ویژه روز جهانی کارگر را حذف کرده است. این سندیکا اعلام کرده است برای جلوگیری از روند حذف مزایا توسط مدیریت، تنها راه اتحاد و همبستگی حداکثری کارگران در سندیکا و برگزاری مداوم اعتراضات جمعی می‌باشد.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-