کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض  اساتید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه، گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در اعتراض به مصوبات کمیسیون تلفیق و اقدامات سازمان برنامه و بودجه در محوطه این دانشگاه دست به تجمع زدند.

شهروندان معترض مصوباتی که اعضای هیات علمی به آن معترض هستند را قرار دادن سقف حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها، تصویب مالیات پلکانی، در نظر نگرفتن خدمت اعضای هیات علمی در مناطق محروم، قرار دادن سقف برای پاداش بازنشستگی و اختلال در پرداخت تمام وقت جغرافیایی، حق التدریس، کارانه، سختی شرایط محیط کار و فوق العاده مدیریت عنوان کردند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-