کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض آتش نشانان کرج

آتش نشانان کرج روز چهارشنبه 2 شهریور ماه در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات شهرداری به خواسته‌هایشان در برابر شهرداری تجمع کردند.

آتش نشانان معترض خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت معیشتی خود، در نظر گرفتن مزایا و رفاه آتش نشانان، حق حریق، حق شب‌کاری، اعاده حقوق ضایع شده از آتش نشانان در ستاد بحران، در نظر گرفتن سوابق کاری در احکام آتش نشانان کرج، بازنگری در مرتبه و گروه از بدو خدمت و پرداخت تعطیل‌کاری آتش‌نشانان عملیاتی می باشند. به گفته یکی از معترضان، آتش نشانی از مشاغل سخت و زیان‌آور است که علاوه بر داشتن آمادگی جسمی نیاز به یک روحیه قوی و انساندوست برای انجام ماموریت‌ها دارد. اما نابرابری و مناسب نبودن وضعیت معیشتی و… مشکلاتی برای آتش نشانان کرج بوجود آورده که انگیزه آنها را برای انجام ماموریت‌ها کم‌رنگ‌ می‌کند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-