کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض آبداران روستایی شهرستان ایذه

جمعی از آبداران روستایی شهرستان ایذه، روز شنبه 25 بهمن ماه  در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان فرمانداری و اداره آب و فاضلاب شهرستان ایذه، تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران معترض، کارگران آبدار که بدون عقد قرارداد مشغول به کارند مدت یک سال است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و فقط  دستمزد دو ماه حقوق علی الحساب به آنها پرداخت شده است. گفته می شود  : بیمه این نیز تاکنون پرداخت نشده و عیدی و سنوات سال گذشته را نیز دریافت نکردند.