کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض‌ کارگران منطقه شش شهرداری اهواز

کارگران خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز طی چند روز گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود اقدام به اعتصاب کردند.

کارگران در اعتراض به عدم دريافت چندین ماه حقوق معوقه و حق بیمه تجمع کرده و به نشانه‌ اعتراض، کامیون حمل زباله را در مقابل درب ساختمان شهر‌داری تخلیه کردند. گفته می‌شود، تجمع کارگران معترض با یورش نیرو‌های سرکوبگر و ایجاد فضای رعب و وحشت همراه شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-