کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضی پرسنل بیمارستان فرهنگیان تهران

جمعی از پرسنل و کادر درمان بیمارستان فرهنگیان تهران روز سه شنبه 8 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند.

یکی از پرسنل با بیان اینکه این بیمارستان تنها مرکز درمانی مختص فرهنگیان در استان تهران است، ضمن اعتراض به به عدم رسیدگی مسئولین به مطالباتشان، می گوید، از آغاز سال تاکنون، فقط حقوق فروردین ماه را به صورت ناقص به پرسنل پرداخت کرده‌اند و کادر درمان با معضلات معیشتی مواجه شده‌اند و این در حالی است که تاکنون مسئول و نهادی پاسخگوی پرسنل معترض نبوده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-