کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضِ نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان به دخالتِ اداره کار

جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان روز یکشنبه 6 خردادماه نسبت به دخالت اداره کار این استان در تصمیماتِ هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در امور این شرکت،اعتراض کردند.

به گفته معترضان:هیأت های تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری،حدود دو سال پیش رأی بازگشت به کارشان را صادر کردند که طبق این رأی حدود ۷۰ نفر از کارکنانی که از سوی مخابرات اخراج شده بودند،باید نیروی دائم شرکت خدمات اول شوند.گفته میشود که مخابرات و شرکتِ پیمانکار در پی دخالت اداره کار،تاکنون زیر بار اجرای این حکم نرفته‌اند.