کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در  اکثر نقاط کشور

 

در ادامه اعتراضات گستردە دانش‌آموزان و دانشجویان و اعتصاب معلمان در اکثر استان‌های کشور در روز دوشنبه ٢ آبان، معترضین در چندین شهر بە خیابان آمدەاند و شعارهای ضد حکومتی سر دادەاند.

تصاویر منتشر شدە در فضای مجازی نشان می‌دهند کە معترضین در شهرهای مهاباد، سردشت، سقز، سنندج،  تهران، اصفهان، شیراز، ارومیه و قم با برپایی تجمعاتی در حیاط و سلف سرویس به اعتراضات خود ادامه داند.گفتنی است که در برخی از این دانشگاه ها شماری از دانشجویان و دانش آموزان با حراست و انتظامات درگیر شدند که تا لحظه تنظیم این خبر از تعداد بازداشت شدگان و مجروحین آماری در دسترس نیست.