کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات کشاورزان مکزیکی برای افزایش بودجه کشاورزی

روز شنبه 19 مرداد ماه، هزاران نفر از کشاورزان مکزیکی در سراسر کشور برای شفافیت در تخصیص منابع و افزایش بودجه بخش کشاورزی تجمع کردند.

این کشاورزان با آمدن به خیابان و برپایی تجمع در یکی از بلوارهای مرکز مکزیکوستی و سر دادن شعار خواستار افزایش بودجه برای بخش کشاورزی، شفافیت در تخصیص منابع، پیگیری وعده‌های توسعه زمین و تخصیص به موقع کودها شدند. گفتنی است این اعتراضات در 140مین سالگرد تولد رهبر انقلابی مکزیک “امیلیانو زاپاتا” برگزار شده است. او یکی از چهره‌های انقلاب ۱۹۱۰ مکزیک بود.