کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات کارکنان فرمانداری و استانداری مشهد

تعدادی از کارکنان فرمانداری و استانداری در استان خراسان رضوی  روز پنجشنبه 1 ادریبهشت ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان معترض در دو شهرستان فیروزه و طرقبه، با تجمع در برابر فرمانداری شهرهای خود و  با در دست داشتن تراکت‌هایی نسبت به “وضعیت معیشتی و حقوقی خود و همچنین سطح نازل دستمزهایشان” اعتراض کردند. در همین روز کارکنان استانداری خراسان رضوی نیز در شهر مشهد مقابل استانداری این استان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. علت اعتراضات آنان نیز پایین بودن حقوق‌های دریافتی و سختی گذراندن زندگی بود.