کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات کارکنان ارکان ثالت تهران و حومه مقابل وزارت نفت

شماری از کارکنان ارکان ثالث (پیمانکاری-شرکتی) و شاغل تهران و حومه، روز سه شنبه 17 بهمن ماه، برپایی تجمع مقابل وزارت نفت و سردادن شعار خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند.

کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی نیروها معترض هستند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، همچنین ساماندهی وضعیت پرسنل هستند.