کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات دانش آموزآن در نقاط مختلف

روز دوشنبه 5 دیماه دانش آموزان مدارس مختلف کشور به یاد کلیه جانباختگان اعتراضات اخیر دست به تجمع و زدند.

دختران دانش آموز در کرج با خواندن سرود «برای…» و فرياد زدن نام «کيان پيرفلک» در چهلمين روز کشته شدن او، صدای اذانی را که در مدرسه پخش می شود، خفه کردند. در تهران نیز دانش آموزان يک مدرسه با شعار هيز تويی، هرزه تویی، زن آزاده منم! در محوطه مدرسه تجمع کردند. همچنین دانش آموزان دختر فردیس کرج و برخی از مدارس بوکاندر استان کردستان با سردادن  شعارهای اعتراضی از جمله “حکومت بچه کش نمیخوایم. زن زندگی آزادی. ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید” خواستار سرنگونی انقلابی رژیم ایران شدند.