کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات دامنه دار کارگران طرح آب‌رسانی دشت سیستان 

روز یکشنبه 24 شهریور ماه، جمعی از کارگران طرح آبرسانی دشت سیستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل وزارت جهاد کشاورزی دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، در حالی حدود 3 هزار کارگر زیر نظر پیمانکاران این پروژه دولتی که کارفرمای آن وزارت جهادکشاورزی است، مشغول به کار بوده و هستند که بخشی از مطالبات سالهای 95 و 96 آنها هنوز پرداخت نشده است. برخی از پیمانکاران پروژه بدون اینکه دستمزد کارگران را بپردازند کار را تحویل دادهاند و رفتهاند. دهها نفر از این کارگران نیز از پیمانکاران خود در اداره کار شکایت کردهاند ولی تاکنون به دلیل بی توجهی مقامات به مطالبات خود نرسیدهاند.