کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراضات جهانی به قتل مهسا امینی

شماری از ایرانیان ساکن، نیویورک، پاریس و کلن، فرانکفورت، استانبول و پاکستان روز چهارشنبه 30 شهریور ماه با برپایی تجمعاتی، قتل حکومتی مهسا امینی توسط ماموران رژیم ایران را محکوم کردند.

معترضان در نیویورک مقابل سازمان ملل، تجمع کرده و نسبت به حضور ابراهیم رئیسی در این شهر و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل، واکنش نشان دادند و با سردادن شعار «زن، زندگی، آزادی»  با اعتراضات مردمی درکردستان و ایران اعلام همبستگی کردند. درپاریس، کلن و فرانکفورت  و پاکستان نیز اعتراضات مشابهی برگزاری گردید، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن عکسهایی از ژینا امنی برچیده شدن گشت ارشاد و معرفی و مجازات عاملین قتل ژینا امینی شدند.  شماری از شهروندان ترکیه  نیز به نشانۀ اعتراض به مرگ مهسا امینی و همبستگی با معترضان و تظاهرکنندگان در داخل ایران در مقابل کنسولگری رژیم ایران در استانبول اجتماع کردند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه محکومیت قتل مهسا امینی در نقاط مختلف جهان

komalah

اکسیون اعتراضی در اسلو پایتخت نروژ

komalah

بازداشت گسترده معترضان به جنگ در روسیه

komalah

وقوع انفجار مرگبار در کابل

komalah

تجمع ایرانیان ساکن پرتغال و ایتالیا

komalah

افزایش آمار مهاجران غرق شده در سوریه

komalah