کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراضات جهانی به قتل مهسا امینی

شماری از ایرانیان ساکن، نیویورک، پاریس و کلن، فرانکفورت، استانبول و پاکستان روز چهارشنبه 30 شهریور ماه با برپایی تجمعاتی، قتل حکومتی مهسا امینی توسط ماموران رژیم ایران را محکوم کردند.

معترضان در نیویورک مقابل سازمان ملل، تجمع کرده و نسبت به حضور ابراهیم رئیسی در این شهر و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل، واکنش نشان دادند و با سردادن شعار «زن، زندگی، آزادی»  با اعتراضات مردمی درکردستان و ایران اعلام همبستگی کردند. درپاریس، کلن و فرانکفورت  و پاکستان نیز اعتراضات مشابهی برگزاری گردید، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن عکسهایی از ژینا امنی برچیده شدن گشت ارشاد و معرفی و مجازات عاملین قتل ژینا امینی شدند.  شماری از شهروندان ترکیه  نیز به نشانۀ اعتراض به مرگ مهسا امینی و همبستگی با معترضان و تظاهرکنندگان در داخل ایران در مقابل کنسولگری رژیم ایران در استانبول اجتماع کردند.