کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات تازه مردمی در چهلم کیان پیرفلک و دیگر جانباختگان

در صد و دومین روز اعتراضات سراسری در ایران، مراسم چهلم کیان پیرفلک و دیگر جان باختگان راه آزادی، به اعتراضات تازه ای علیه حکومت اسلامی انجامید.

گزارش ها حاکی است: در مراسم چهلم کیان، جمعیت بسیار زیادی که  تعدادی از آنها از نقاط مختلف ایران به محل سکونت کیان رفته بودند، در این مراسم شرکت کرده وبا سردادن شعارهای اعتراضی خواستار سرنگونی رژیم کودک کش جمهوری اسلامی شدند. گفتنی است مقامات حکومتی کوشیده اند قتل کیان پیرفلک را به گردن مجاهد کورکور که اکنون زخمی و زیر شکنجه است بیاندازد، اما خانواده کیان حاضر به شکایت از او نشده اند. جوانان و مردم انقلابی شهر دشتی استان هرمزگان هم پس از برگزاری مراسم چهلم  حامدملایی، در داخل شهر تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند در همین روز مردم مبارز سنندج و سقز نیز با شرکت در مراسم چهلم آرام حبیبی و دانیال پایبندی علیه دیکتاتوری حاکم بر کشور اعتراض کرده و شعار دادند.