کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەلە در محکومیت اقدام آمریکا علیه رهبران “پ. ک. ک.”

یکشنبه – ۲۰ آبان – ۱۳۹۷ , 11 – 11 – 2018

روز سه‌شنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۸ وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جایزەای ۱۲ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات از محل سه تن از رهبران حزب کارگران کردستان ، مراد قرایلان، حمیل بایک و دوران کالکان تعیین کرده است. این بیانیه از لحاظ عملی معنائی داشته باشد یا نه، اما در محتوای خود از یک طرف پیامی است به دولت ترکیه و از طرف دیگر درسی است برای مردم کرد در همه بخشهای کردستان. دولت آمریکا تلاش میکند که سردی رابطه خود با دولت ترکیه را بر طرف کند و نیز این دولت را از نزدیکی بیشتر به روسیه باز بدارد. برای رسیدن به این هدف همزمان با بیانییه وزارت خزانه داری، دیده می شود که ارتش آمریکا نیز میدان را برای تحرک بیشتر ترکیه بر علیه جنبش روژئاوا باز گذاشته است. توپ باران کوبانی و حومه آن که می تواند مقدمه ای برای تکرار سناریوی عفرین باشد، بدون چراغ سبز آمریکا صورت نگرفته است . این یک حقیقت ساده است که منافع دولت آمریکا به دولت ترکیه به هم گره خورده است. دولت آمریکا از جنبش روژئاوا تنها به عنوان ابزاری بر علیه داعش و تحکیم موقعیت خود در رقابت با روسیه استفاده می کند و بنابراین منافع خود در ارتباط با ترکیه را فدای جنبش روژآوا نخواهد کرد.

این موضع دولت آمریکا در عین حال درس مهمی برای توده‌های تحت ستم در همه بخشهای کردستان در بر دارد و یک تجربه هم به تجارب جنبش عدالت‌خواهانه مردم کرد و همه جنبش‌های آزادی‌خواهانه در دنیا می افزاید. و آن هم این است که دولت آمریکا در نهایت منافع خود را در هم پیمانی با دولت‌های سرکوبگر در منطقه جستجو میکند. امید پاره ای از احزاب کردستانی به سیاستهای آمریکا نه تنها نسبت به مصالح مبارزه حق طلبانه مردم کرد، واهی و بی پایه است، بلکه برای خود این احزاب هم ثمری در بر ندارد . واقعیت این است هرگونه خوش باوری به سیاست‌ها و موضع گیری های دولت آمریکا در قبال مسئله کرد در خاورمیانه میانه مغایر با تجربه مستقیم خود مردم کردستان نیز هست. دخالتهای دولت آمریکا نهایتا به زیان مبارزات حق طلبانه مردم کرد برای حق تعیین سرنوشت تمام شده است .

کمیته مرکزی کومەلە تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای فاش کردن محل استقرار رهبران “پ ک ک” را قویاً محکوم میکند. ما اطمینان داریم که این سیاست دولت آمریکا مورد خشم و تنفر مردم کردستان و آزادیخواهان در سطح بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

کمیته مرکزی کومەلە

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷