کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در باره اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

2018-05-05| ۱۳۹۷-۰۲-۱۵

طبق اخبار دریافتی رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که در تیرماه سال 96 به اتهام اقدام علیه امنیت نظام دستگیر و به اعدام محکوم شده بود، روز سه شنبه اول ماه مه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی انتقال یافته است. گفته می شود که قرار است روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه حکم اعدام وی به اجراء در می آید.

تصمیم به اجرای این حکم همزمان است با گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف در ایران و اعتصابات عمومی در کردستان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی. این تصمیم ادامه سیاست ضد انسانی و البته از سر استیصال در تقابل با گسترش این اعتراضات است. رژیم به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت به شکل بی سابقه ای به دستگاه سرکوب متوسل شده است و اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه مردم معترض فزونی بخشیده است. اما غافل از این واقعیت است که ابزار سرکوب، شکنجه، زندان و دست بردن به اعدام کارآیی خود را از دست داده و بدون شک هزینه سنگینی برای آنان به دنبال خواهد داشت.

امروز مردم کردستان و بویژه مردم قهرمان سنندج در مقابل یک آزمون دیگر قرار دارند. اعدام رامین حسین پناهی را تحمل نخواهند کرد و با اتکاء به تجارب تاکنونی لازم است بار دیگر با همبستگی اجازه ندهند که این ماشین سرکوب دست به جنایت دیگری بزند و رامین جسین پناهی را به جوخه اعدام بسپارد.

مردم کردستان و بویژه مردم مقاوم و انساندوست شهر سنندج در فضای اعتراضی شهرهای کردستان و در میان شور و هیجان مبارزاتی ماههای اخیر لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی را به یک خواست جدی تبدیل کرده و در هر شکل ممکن و از طرق مختلف فورا” دست بکار شده و در تجمعات خود در اعتراض به این حکم جنایتکارانه، اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی در کردستان بار دیگر جنایت بیافریند. لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی خواستی همگانی است و برای تحقق این خواست کمپین ها و اعتراضات گسترده ای در جریان است. این اعتراضات علیه حکم اعدام باید از طرق مختلف تقویت و گسترش یابد تا خواست لغو اعدام رامین حسین پناهی، دستگاه سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی در اجرای این حکم کند. کمیته مرکزی کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران )

12 اردیبهشت 1397