کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقررات مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران

2018-09-09| ۱۳۹۷-۰۶-۱۸

امروز شنبه 17 شهریورماه ساعت 10 و 45 دقیقه به وقت محلی، مقررات مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مورد حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در جریان این حملات جنایتکارانه، شماری از کادرها و پیشمرگان هر دو حزب جان باخته و شماری نیز زخمی گردیدند. مکان هایی که مورد حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، نه در مرزها، بلکه در عمق خاک کردستان عراق و در مجاورت یکی از شهرهای بزرگ قرار داشت. به این معنا به منطقه ای تحت حاکمیت حکومت محلی کردستان حمله شده بود. تا آنجا که به حاکمیت و امنیت حکومت محلی و مردم کردستان برمی گردد، چنین حمله ای به هیچ وجه و با هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست و تا آنجا هم که به اپوزیسیون جمهوری اسلامی برمی گردد، بخشی از رفتار سبوعانه همیشگی این رژیم با مخالفین سیاسی خود است.

جمهوری اسلامی همزمان با حمله به مقررات حزب دمکرات، سه تن از مبارزان سیاسی دربند کرد را نیز در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخت. جمهوری اسلامی در شرایطی در داخل کشور مبارزان را اعدام می کند و در آن سوی مرزها نیروهای اپوزیسیون را مورد حمله قرار می دهد که خود از هر سو، تحت فشار قرار گرفته است و راهی نیز برای خروج از بحران سراغ ندارد. توده های کارگر و زحمتکش و مردم آزادیخواه در خیابان ها موجودیت رژیم را به چالش کشیده اند و ترسشان از سرکوب و ارعاب دشمن ریخته است. به همین دلیل رویدادهای روز شنبه 17 شهریورماه نه تنها برای رژیم دستاوردی نخواهد داشت، بلکه به انگیزه ای برای گسترش و پیشروی مبارزات توده ای تبدیل خواهد شد.

ما به سهم خود انتظار داریم و تلاش خواهیم کرد که در روزهای آینده، کردستان و خارج کشور به میدانی برای اعتراضات گسترده تری تبدیل شود. ما اطمینان داریم که جمهوری اسلامی تاوان اینگونه دست درازی های جنایتکارانه را پس خواهد داد.

کمیته مرکزی کومه له ضمن محکوم کردن شدید این جنایت، با همه صفوف حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران، به خاطر جانباختن جمعی از کادرها و پیشمرگان این جریان ابراز همدردی می کند و به خانواده و بستگان آنها صمیمانه تسیلیت می گوید. ما امیدواریم که زخمی شدگان این رویداد هرچه زودتر سلامت کامل خود را بازیابند.

کمیته مرکزی کومه له در همانحال از حکومت مرکزی کردستان می خواهد که در برابر چنین حملاتی از جانب جمهوری اسلامی که امنیت و آسایش ساکنین کردستان را به مخاطره می اندازد، سکوت نکند و عکس العمل سیاسی و عملی قاطعانه ای از خود نشان دهد.

کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) 17 شهریورماه 1397