کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته زنان کومه له و حکا در محکومیت حکم ناعادلانه علیه زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری

 

(قۆڕ بە سەر ئەو دۆژمنە هیوای بە بەندیخانەیە. )

(خاک بر سر دشمنی که امیدش به زندان است. )
امروز و در میان پشتیبانی جمع وسیعی از مردم کردستان، چه در مقابل بی دادگاه رژیم جمهوری اسلامی در سنندج و چه در شهرهای دیگر و در طوفانی عظیم در صفحات اجتماعی زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری راهی زندان شد،تا متحمل حکم ناعادلانه و قرون وسطایی رژیم اسلامی که علیه فعالیتهای او که جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی و ملی است، شود.
این حکم غیرانسانی در شرایطی به اجرا در می آید که همچنان که خود زهرا محمدی اظهار داشت تمام دنیا مشغول حل بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات علمی و انسانی هستند اما مردم کردستان باید برای آموزش به زبان مادریشان بجنگند و اینگونه مورد تحمل احکامی اینچنین سنگین شوند.

ما کمیته زنان کومه له و حکا این حکم ناعادلانه و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی را قویا محکوم و‌ مردود دانسته و‌ از همینجا اعلام میداریم که آموزش به زبان مادری حق بدونچون و چرای تمامی انسان‌ها است و هیچ کس نمیتواند تحت هیچ بهانه ای این حق را از آنها بگیرد.
همچنین از تمامی انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب و سازمانها و نهادهای مترقی و آزادیخواه در سرتاسر جهان میخواهیم که در مقابل این دهن کجی رژیم اسلامی سکوت نکرده و به پشتیبانی از زهرا محمدی برخواسته و به این حکم ظالمانه اعتراض نمایند.

کمیته زنان کومه له و‌حکا
جمعه ۸/۱/۲۰۲۲
زنده باد آزادی و برابری

پست های مرتبط این دسته

قدردانی کمیته مرکزی کومەلە از مردم مبارز کردستان برای به پیروزی رساندن اعتصاب عمومی:

komalah

قتل ژینا (مهسا) امینی جنبش اجتماعی ایران را از خشم به سازماندهی تبدیل کرد

komalah

دعوت حزب کمونیست ایران به پشتیبانی مردم ایران از اعتصاب عمومی در کردستان

komalah

فراخوان کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت از مردم کردستان به اعتصاب عمومی

komalah

اطلاعیه حزب کمونیست ایران در محکومیت حمله تروریستی به سلمان رشدی

komalah

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

foad