کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران در مورد درگذشت رفیق محمد شالچی (حەمه تاران)

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که صبح روز شنبه اول ماه ژوئن ٢٠٢٤ قلب رفیق محمد شالچی، یکی از کادرهای قدیمی حزب کمونیست ایران و پیشمرگ قدیمی کومەلە پس از مدتی مبارزە با بیماری سرطان، از تپش باز ایستاد.

رفیق محمد در خانوادەای سیاسی در تهران به دنیا آمد و فعالیت های خود را با مبارزە علیه رژیم شاه شروع کرد. پس از قیام ١٣٥٧ به کومەلە پیوست و فعالیتهای سیاسی خود را بە عنوان یک رفیق پیگر در صفوف کومەله ادامه داد و در تشکیلات مخفی کومەلە در تهران سازمان یافت. پس از لو رفتن بخشی از تشکیلات مخفی کومەلە در تهران، رفیق محمد مجبور به ترک این بخش از تشکیلات شد و به صفوف تشکیلات علنی کومەلە در کردستان پیوست.
در همان اوایل پیوستن به صفوف تشکیلات علنی کومەلە رفیق محمد توانست جایگاە ویژەای را به عنوان یک رفیق دلسوز، محبوب و پیگیر کسب کند و بر همین اساس مسئولیتهای مختلفی نیز به وی واگذار شد. رفیق محمد در فعالیت های نظامی کومەلە نقش برجستەای داشت و دو بار زخمی شد و با وجود جراحات سنگین بازهم پیگیرانه به فعالیت های خود ادامه داد. رفیق محمد بعد از اعزام به خارج از کشور نیز به عنوان یک مبارز کمونیست فعالیتهای خود را در اشکال مختلف دامه داد.
بدین وسیله کمیتە خارج از کشور حزب کمونیست ایران همدردی خود را با اعضای خانوادە رفیق محمد اعلام میدارد و خود را در غم از دست دادن این رفیق مبارز شریک می داند.

یاد و خاطرات رفیق محمد شالچی گرامی باد!

کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۲ ژوئن ۲۰۲۴