کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

اطلاعیه شماره شانزدهم

کارگران، مردم آزادیخواه!

عصر روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه عثمان اسماعیلی فعال کارگری را از زندان سنندج به زندان مرکزی سقز بازگرداندند، هنوز دلیل انتقال ایشان برای کمیته دفاع و خانواده نامبرده مشخص نیست. بازگرداندن عثمان اسماعیلی به زندان سقز در حالی صورت گرفته که وی را در 23 بهمن ماه سال 1402 به قصد انجام پروسه درمان به زندان مرکزی سنندج انتقال دادند. روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه پس از انجام آزمایش هسته ای قلب، این امکان وجود داشت، که وی تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گیرد. اما در یک اقدام غیر قابل پیش بینی، مسئولین مربوطه او را به زندان سقز بازگردانده تا کل روند درمانی وی در طول این 81 روز با هاله ای از ابهام روبرو شود.

کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی نهادهای امنیتی کردستان و دادستان استان را در قبال جان عثمان اسماعیلی مسئول می داند و از تمامی انسان های آزادیخواه و تشکل های کارگری در ایران و جهان می خواهد نسبت به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندان های ایران عکس العمل فوری نشان دهند چون جان تمامی زندانیان سیاسی در ایران در خطر است و سکوت ما تبعات جبران ناپذیری را بهمراه خواهد داشت.

کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی