کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اطلاعیه شماره دهم کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی

روز پنجشنبه 19 بهمن ماه،کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی در طی صدور بیانیه ای از ممانعت نهادهای امنیتی و قضایی جهت معالجه عثمان اسماعیلی در زندان سقز خبر داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:پس از پیگیری‌های مداوم خانواده عثمان اسماعیلی جهت درمان ایشان با قاضی شعبه دوم اجرای احکام دادگاه سقز و مسئولین زندان مرکزی سقز،هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته و مسئولین مربوطه هر بار به بهانه‌ای پروسه درمان این فعال کارگری را به عقب انداخته‌اند.بهانه‌جویی این نهادها برای عدم رسیدگی به وضعیت وخیم عثمان اسماعیلی،در حالی است که کمیته مطلع شده،پرونده پزشکی ایشان که در سوم دی‌ماه سال جاری در پزشکی قانونی سقز تشکیل شده در ۲۴ دی‌ماه به پزشکی قانونی سنندج ارسال شده و پزشکی قانونی سنندج در ٢۶ دی‌ماه طی نامه‌ای با تایید وضعیت بیماری عثمان اسماعیلی وضعیت ایشان را اورژانسی دانسته و تاکید کرده باید هر چه سریع تر تخت عمل جراحی قرار بگیرند.اعضای کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی ضمن نگرانی نسبت به سلامتی دیگر زندانیان سیاسی دربند در زندان‌های ایران،عمل غیر انسانی نهادهای امنیتی و قضایی کردستان را در قبال جان عثمان اسماعیلی محکوم می‌کند و از این طریق افکار عمومی را نسبت به وضعیت وخیم ایشان آگاه می‌کند و کارشکنی نهادهای امنیتی و قضایی را پروژه‌ای برای مرگ تدریجی عثمان اسماعیلی می‌داند.