کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مظلوم نمایی جریان انشعابی

هم چنانکه اطلاع دارید علیرغم خواست ما اقلیتی از رفقای جریان ما انشعابی ناخواسته، غیر سیاسی، غیر قابل درک را به کومه له و حزب کمونیست ایران تحمیل کردندومتاسفانه تلاشهای ما برای جلوگیری از وقوع آن به نتیجه نرسید. صف بندیهای ذهنی این رفقا که از ٦ سال پیش بر آن پافشاری می کردند، سرانجام کار خود را کرد و موقعیت نامطلوب کنونی را برای خود آنها بوجود آورد. این حرکت نامسئولانه در شرایطی انجام گرفت که تحولات شتابناک سیاسی در ایران و در سطح منطقه بیش از پیش، نه تفرقه ، بلکه اتحاد نیروهای چپ و همکاری و ائتلاف نیروهای رادیکال و پیشرو جامعه را می طلبید.
با همه اینها در طول هشت ماه گذشته ما به شهادت احزاب و شخصیت های سیاسی، تمامی تلاش ممکن را کردیم که پروسه جدایی عادی ، سالم و سیاسی باشد. اما متاسفانه از سوی رهبری جریان انشعابی که اکنون قاعدتآ باید شکست پروژه خود را درک کرده باشند، با کارشکنی ، عدم مسئولیت پذیری، غوغا سازی و تحریف واقعیات برای پرده پوشی این شکست روبرو هستیم. حضور هفت نفر از رفقای انشعابی در اردوگاه مرکزی کومه له با سوء استفاده از انعطاف و احساس مسئولیت ما بهانه ای شده است برای ایجاد فضای مسموم به منظور پرده پوشی شکست قابل پیش بینی پروژه ای که در دست داشتند.
در مدت هشت ماه گذشته تمامی نیازمندیهای زیستی ، پزشکی و امنیتی این هفت نفر برعهده تشکیلات کومه له بوده و ما بگونه ای روشن و رفیقانه از آنها خواسته ایم که اردوگاه کومه له را تخلیه نموده و امکان عادی سازی روابط و فعالیتهای مستقل را برای خود و ما فراهم نمایند .حدود یکماه و نیم پیش قرار مصوب کمیته رهبری کومه له را کتبآ در اختیار آنها گذشتیم. به موجب این قرار کومه له متعهد شده بود که در خارج از اردوگاه مرکزی ، در شهر سلیمانه آنها را تحت پوشش کامل تدارکاتی و امنیتی ،مطابق نورم جاری رفقای ما در سلیمانیه قرار دهد. برای این منظور ساختمان مناسب و جاداری را هم برای آنها در نظر گرفت. در عین حال به آنها یادآوری شده بود به دلایلی که برای همه روشن است آنها نمی توانند در مکان فعلی خود باقی بمانند. ضمنا برای نشان دادن حسن نیت بیشتر به یکی از آنها امکان داده شد که در مکان فعلی خود باقی بماند، مشروط بر اینکه آنرا به مقر فعالیت حزبی تبدیل نکند. در قرار کمیته رهبری کومەله همه جوانب سیاسی و انسانی مسئله مورد توجه قرار گرفته بود. واضح است که آنها برای ادامه کاری فعالیت خود به عنوان یک جریان سیاسی به کسب اجازه از حکومت اقلیم کردستان نیاز دارند که در حوزه اختیارات ما نیست.
رهبری جریان انشعابی که علاقه دارد پشت یک مشت کلی گویی تعداد اندک و انگشت شمار، خود را از چشم مخاطبین خود پنهان کند ، هشت ماه فرصت داشتند که این تعداد از اعضا خود را سازمان دهند.اما آنها نه تنها اقدامی در این زمینه به عمل نیاوردند، بلکه اکنون با مظلوم نمایی ناشیانە قصد دارند شکست و عدم مسئولیت پذیری خود را پردە پوشی کنند . آنان کە انشعاب را سازمان دادند ، نمیتوانند با چنین شگردهایی چون جنجال افرینی در فضای مجازی شانە از زیر بار مسئولیتی کە بر عهدە گرفتەاند خالی کنند.
این رفقا متاسفانه در پاسخ به خواسته ما برای ترک اردوگاه کومه له و مستقر شدن در مکانی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، مجددا به تحریف واقعیات پناه بردند و با اعمال نامسئولانه خود برای سایتهای تبلیغاتی وزارت اطلاعات ماتریال تهیه کردند .
اگر آنها نخواستند در حزبی مشترک با ما فعالیت بکنند ، ما قطعا خواهان عادی سازی روابط با آنها هستیم به شرطی که دست از اقدامات کودکانه و غیر سیاسی بردارند و چون جریانی سیاسی مسئولیت کارهای خود را برعهده بگیرند .
دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
‏١٨ مرداد ١٤٠١