32.9 C
Kurdistan
سه‌شنبه, سپتامبر 27, 2022 12:08 ب.ظ
کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اطلاعیه حمعی از کارگران اداره غله مدرس رباط کریم آبشناسان تهران.

سر افراز باد پرچم سرخ کارگران

با دلی پر از غم و اندو برای از دست دادن رفیقی پیشرو و خط دهنده ، فرهاد گیان باور کردنی نیست. منتظر جمعه بعد از ظهر هستیم خسته و دل تنگ اما سرشار از امید تلویزیون کومه له برنامه زنده داره انگار از زمین جدا می شدیم چهره رفیقی پر احساس و لطیف و مهربان که با کوچکترین یاد رفقای جن باخته چشمان سیاه و فشنگش پر اشک می شد. باور کردنش سخت است اما تاریخ مبارزه کارگران پر است از این فداکارها و از دس دادن  کادرهای جسور قاطع در مقابل دشمن طبقاتی امروز جمعی از کارگران غله آبشناسان با دلی  پر از خون و چشمانی پر از اشک پیمان می بندیم و اعلام میکنیم با مال و جان برای اهداف کومه له و حزب کمونیست ایران تلاش کنیم.

کاک فرهاد شما آتشی در جان ما بپا کردید راه رهایی را به ما آموختید

زمان شیون و عزا نیست، زمان اتحاد و پیوند کارگران با حزب است. هر چند با نگاه به چهره ات احساس غم میکنیم و روز جمعه بعد از ظهر نمی دانیم چکار کنیم. به تمام  رفقای کومه له در اردوگاه و هر جائی که هستند تسلیت می گوییم. چشمان پسرانش را از دور می بوسیم و از رفیق و شریک زندگیش درخواست تحمل این فراق رو داریم.

زندهبادکومهله

زنده باد حزب کمونیست ایران، هزاران بار یاد رفیق فرهاد شعبانی بخیر.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah