کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اطلاعیه آموزش بین‌الملل در حمایت از معترضان و اعضا و فعالین اتحادیه‌های صنفی ایران

آموزش بین الملل، فدراسیون جهانی معلمان، در اطلاعیه ای که روز دوشنبه 4 مهرماه منتشر کرد، از معترضین ایرانی و فعالین اتحادیه های صنفی در ایران اعلام حمایت کرد.

در این اطلاعیه آمد ه است: آموزش بین‌الملل در همبستگی با معترضان شجاعی می‌ایستد که در سراسر ایران به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار احترام به حقوق بشر توسط مقامات حکومتی هستند. ماه‌هاست که معلمان، کارگران و اتحادیه‌های کارگری ایرانی از حق اساسی خود برای آزادی تجمع استفاده می‌کنند. مقامات دولت ایران به جای گفتگو با تظاهرکنندگان، با سرکوب، خشونت و بازداشت پاسخ این معترضان را می دهند. آموزش بین‌الملل قاطعانه هرگونه آزار و اذیت دولتی در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری را رد می‌کند و مجدداً بازداشت‌های خشونت‌آمیز معلمان سندیکایی را به سازمان بین‌المللی کار (ILO) گزارش خواهد کرد. آموزش بین‌الملل همچنان از مقامات و دولت ایران می‌خواهد: ۱.فوراً همه اعضا و فعالین اتحادیه‌های کارگری را که در ارتباط با فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند را آزاد کنید. ۲.تضمین و حمایت از حق آزادی تشکل و اجتماع برای همه شهروندان ضروری است. آموزش بین‌المللی همچنان متعهد به مبارزه برای رعایت حقوق اساسی بشر برای کارگران در ایران است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-