کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه‌ شماره‌ ۲ کمیته‌ مرکزی کومه‌له‌ در پشتیبانی از اعتراضات مردم کردستان در واکنش به قتل کولبران

اعتراضات مردم شهر بانه‌ که از روز دوشنبه ١٣ شهریورماه در واکنش به‌ قتل دو کولبر که در مقابل فرمانداری رژیم آغاز شد و روز بعد سه شنبه ١٤ شهریور با اعتصاب عمومی و تظاهرات مردم ادامه پیدا کرد، همچنان ادامه‌ دارد. دیروز در جریان اعتصاب وتظاهرات آرام مردم، نیروهای انتظامی به‌ دستور فرماندار شهر آنرا به‌ خشونت کشاندند و اقدام به‌ پرتاب گاز اشک آور نمودە و مردم معترض را با گلوله‌های پلاستیکی مورد هدف قرار دادند. تاکنون شماری زخمی و طبق آخرین گزارشات ۱۵ تن نیزبازداشت شده‌اند . رژیم نیروهای ضد شورش به شهر بانه اعزام و در نقاط مختلف شهر مستقر کرده است.

روز گذشته به دنبال پخش اخبار اعتراضات مردم شهر بانه‌ ، موجی از اعلام همبستگی با مردم این شهر و ابراز تنفر از کشتار کولبران همه شهرهای کردستان را فرا گرفت. مردم معترض در دیگر شهرهای کردستان از جمله، مریوان، سقز، سردشت، پیرانشهر و مهاباد از سوی کمپین های خودجوش “دفاع از کولبران کردستان ” با انتشار بیانیه ها و به طرق مختلف حمایت و پیشتیانی خود را از مطالبات برحق کولبران و مردم بانه اعلام کرده و خواستار پایان دادن به کشتار کولبران شدند.

واقعیت این است زمان آن سپری شده‌ است که‌ رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بتواند براحتی چنین جنایاتی را سرپوش بگذارد و یا با نمایش و استفاده‌ از نیروهای سرکوبگر خود مردم را وادار به‌ سکوت کند . جنبش عادلانه‌ای که‌ به‌ طول عمر ننگین جمهوری اسلامی در کردستان در جریان است، بارها با حرکت های وسیع از جمله‌ طی یک ماه مبارزه گسترده و سپس اعتصاب عمومی، یکپارچه و سراسری در اعتراض به‌ اعدام “شوانه‌ سید قادری” در مهاباد در سال ١٣٨٤ و همچنین اعتصاب عمومیدر اعتراض به‌ اعدام فرزاد کمانگر و جهار تن دیگر از زندانیان سیاسی در سال ١٣٨٩، نشان دادند که‌ در مقابل این جنایت ساکت نخواهد ماند. امروز این تجربه‌ که به‌ عنوان مبارزه‌ای جدی علیه‌ سیاست و عملکردهای جمهوری اسلامی در کردستان ادامه‌ دارد و بار دیگر بر این واقعیت صحه‌ میگذارد که‌ رژیم جمهوری اسلامی در کردستان جایی ندارد و اگر امروز با زور سرنیزه‌ خود را به‌ مردم تحمیل کرده‌ است، اما بر دریایی از تنفر و انزجار مردم ، حکومت می کند. اعتراضات مردم بانه‌ که‌ بلافاصله‌ انعکاس وسیعی یافت و موجی از همدلی و پشتیبانی دیگر شهرهای کردستان را با خود بهمراه‌ آورد ، می تواند به حرکتهای پیگیر ، مستمر و سرتاسری برای تحمیل خواست و مطالبات بر حق مردم به رژیمی که جز تباهی ارمغان دیگری برای این مردم به همراە نداشته است، تبدیل شود.

خواستهای مردم شهر بانه خواست همه مردم حق طلب کردستان است که‌ لازم است وسیعا و در اشکال مختلف به‌ منظور تحقق آنها مورد پشتیبانی قرار گیرد. مردم بانه‌ می خواهند:

۱- آمران و عاملین این جنایت شناسایی ، محاکمه‌ و مجازات گردند ۲- به‌ کشتار کولبران پایان داده‌ شود و امنیت آنان از طریق ایجاد شغل یا بیمه‌ بیکاری تأمین گردد که‌ ناچار به‌ تن دادن به‌ کولبری نگردند ۳- به‌ فضای امنیتی در بانه‌ و دیگر شهرهای کردستان خاتمه‌ داده‌ شود ۴_ فرماندار شهر بانه‌ به‌ دلیل نقشی که در کشتار کولبران و به‌ خشونت کشاندن اعتراضات آنان داشته است بر کنار و به مجازات برسد.۵- بازداشت شدگان تظاهرات روز سه شنبه‌ در بانه‌ فورا آزاد گردند.

کومه‌له ادامه این اعتراضات در دیگر شهرهای کردستان را شرط ضروری تحمیل این خواستها به رژیم می داند وحمایت خود را از خواست مردم معترض کردستان بار دیگر مورد تاکید قرار می دهد.مااز همه‌ نیروهای مترقی مخالف رژیم در داخل و خارج کشورمیخواهیم از هر امکانی که در اختیار دارندبرای حمایت و پشتیبانی از اعتراضات مردم در شهرهای کردستان و تأمین خواستهای آنان بکار گیرند.

کمیته‌ مرکزی کومه‌له‌_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

١٥ شهریور ١٣٩٦