کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اصلاحیه دیوان عدالت اداری و کاهش سنوات خدمت کارگران

دیوان عدالت اداری رژیم اصلاحیه ای را صادر کرده که بر اساس آن محاسبه سنوات خدمت کارگران را تغییر می‌کند.

طبق این رای سنوات پایان خدمت کارگران بر مبنای مزد پایه محاسبه و پرداخت می‌شود. پیش از این رای سنوات بر اساس مزد و مزایای مستمر کارگران بود. این اقدام دیوان عدالت به نفع کارفرمایان و اقدامی در جهت ارزان‌سازی نیروی کار در کشور است. این حکم به میزان زیادی از سنوات خدمت کارگران و حقوق بازنشستگی آنها می‌کاهد. پیش از این کارفرمایان طبق قانون کار بایستی حق‌السعی که شامل مزد و مزایای مستمر بود را ملاک پرداخت سنوات خدمت کارگران قرار می‌دادند. به این ترتیب دیوان عدالت با حذف یک جمله مبلغ زیادی را از سنوات خدمت کارگران به نفع کارفرمایان کسر کرده است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah