کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع کارگران مناطق آزاد

بار دیگر جمعی از کارگران مناطق آزاد اروند در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و جانی روز سه شنبه 11 آذر ماه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از معترضان در بندر ماهشهر، در اینجا قوانین برده‌داری حاکم است. کارگران مناطق آزاد نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت جانی، در خوابگاه‌ها و محیط‌ کار پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی رعایت نمی‌شود. حقوق کارگران در مناطق ویژه اقتصادی عیان‌تر نقض می‌شود. کارفرمایان هم هر وقت که بخواهند حکم به اخراج کارگران می‌دهند.