کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار تجمع کارگران قطار شهری اهواز

۱۱۳ تن از کارگران قطار شهری اهواز که به کارهای نگهبانی و تاسیساتی مشغول هستند، روز پنجشنبه 2 دیماه برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران از سال ۹۱ تا شهریور ۹۹ تحت مسئولیت شرکت کیسون به عنوان نگهبان و نفر تاسیسات مشغول بکار بوده‌اند . اما از زمان خاتمه قرارداد، تاکنون نتوانسته‌اند مطالبات عقب‌افتاده خود را دریافت کنند. گفتنی است در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران قطار شهری اهواز ۱۲ ماه به تاخیر افتاده و آنها هنوز عیدی دوسال گذشته خود را نیز دریافت نکرده‌اند.