کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

استمرار تجمع کارگران شرکت هفت تپه

جمعی از کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها  روز چهارشنبه 30 تیر ماه برای 9مین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

این کارگران همانند روزهای گذشته بر تداوم تجمع واعتراضات خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان از جمله “پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری”  تاکید کردند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-