کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

استمرار تجمع کارگران سد شفارود

روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه، جمعی از کارگران سد شفارود رضوانشهر در مقابل این شرکت تجمع کردند.

بنابر گفته این کارگران مدیران و مسئولان شهرستان قرار بود حقوق معوقه ۳ ماه این کارگران را تا ۱۷ شهریور پرداخت کنند، ولی هنوز پرداخت نکرده اند. بر اساس این گزارش، کارگران سد شفارود حدود ۶ ماه است که حقوق نگرفته اند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-